Löpning under graviditet?

Åsikterna går isär gällande denna fråga . Teorin om att lätt löpning på en låg- eller medelintensiv nivå inte utgör  någon fara för barnet stöds av vetenskaplig forskning MEN  däremot om man tränar på en hög puls så kan det vara skadligt. (Detta gäller dock dig som är van vid löpning) Andra stora anledningarna till(…)