Stretch- och -styrketräning mot knäbesvär…

En studie gjord av ”Centre for Human Performance, Rehabilitation and Sports Medicine, Defence Medical Rehabilitation Centre”, Headley Court, UK, har man undersökt hur träning och stretch påverkat knäsmärta. Det var en blandning av män och kvinnor som delades in i en testgrupp och en kontrollgrupp. Testgruppen fick ett antal stretch- och styrke-övningar att utföra medans kontrollgruppen endast värmde upp. Testgruppen fick också professionell ledning under träning. Studien pågick under 14 veckor.

Resultaten visade att 75% av de som var i träningsgruppen hade nästan inga symptom kvar på främre knäsmärta. Träningsgruppen påvisade fortfarande 10  fall av främre knäsmärta till skillnad från hela 36 stycken i kontrollgruppen.

Denna studie gjordes inom militären men kan ändå vara till hjälp för vem som helst som har problem med främre diffus knäsmärta. Så stretcha varje dag och träna de omkringliggande musklerna!

Lycka till!