Stress-En mammasjukdom

 

Det är inte alltid lätt att vara mamma, fru och kollega samtidigt. Vi kvinnor har en tendens, tror jag, att ha höga krav på oss och särskilt känslig är man som mamma. Stress är väl en folksjukdom i dagens samhälle men kvinnor är mest drabbade.

”Svenska kvinnor upplever betydligt mer stress än sina manliga kollegor – en könsskillnad som inte märks i övriga Europa, enligt studien. I Sverige känner också lågutbildad personal mer press än dem med universitetsutbildning. I övriga Europa upplever annars välutbildade mest stress.
– I Sverige arbetar nästan alla kvinnor och samtidigt ska familj och hem skötas utan en tradition med hemhjälp. Det ökar stressen för kvinnor. ”SVD

En artikel från expressen belyser också detta med ett exempel på hur en stressad småbarnsmamma löser det på sitt sätt.

Träning i all ära men det är viktigast att vi stannar upp och ser hur vi mår inombords och kan bryta destruktiva mönster.